Informació general

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

A continuació queden detallades les activitats que l’EMAC (Estudi de música Àngels Casas) imparteix dins l’horari extraescolar del CEIP Antoni Brusi. Totes elles estan vinculades a la mateixa escola de música per tant, els alumnes que fan les classes al Brusi podran participar de les activitats complementàries o extraordinàries que organitzi l’EMAC (orquestres, big band’s, combos, audicions individuals, colònies, etc…)

[/vc_column_text][vc_column_text]

TALLERS DE P3 I P4: SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

[/vc_column_text][vc_column_text]

Donat que la música és un llenguatge amb el que ens expressem i comuniquem, ja des del naixement esdevé un element clau per a l’infant per tal de relacionar-se amb l’entorn que l’envolta i per ajudar-lo a crear-se una imatge d’ell mateix. Així doncs la seva presència en l’etapa dels 0-6 anys es concep no només com una font de sensibilització musical, sinó com un mitjà d’expressió i de comunicació, com una eina per al desenvolupament de la percepció auditiva i com un estímul per a la creativitat. En definitiva, podem afirmar que la música afavoreix el desenvolupament integral de la persona a nivell cognitiu, emocional , afectiu i físic.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Durant aquests dos cursos, respectant sempre el ritme de cada infant i de manera rigurosa però lúdica a la vegada, introduïrem als nens i nenes en el món musical, per després acompanyar-los en l’estudi d’un instrument. A través de jocs i cançons treballem la coordinació, la motricitat fina, la bilateralitat i molts altres aspectes que ajudaran al nen en la seva educació i també en el seu desenvolupament global.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Cantarem cançons i farem jocs per desenvolupar la oïda i per activar les diferents parts del cos. Reforçarem la memòria amb la lletra de les cançons. Treballarem l’atenció a partir de les audicions musicals de diferents èpoques, estils i nacionalitats i ballarem per descarregar energia o per activar-nos encara una mica més.

[/vc_column_text][vc_column_text]

El nostre principal objectiu és que disfrutin de i amb la música i que aprenguin que amb ella podem aconseguir fantàstiques coses. La música és un nou llenguatge que també ens serveix per a expressar-nos, comunicar-nos i descobrir noves coses. Parlarem i treballarem les emocions i de com la música pot ajudar a incrementar-ne algunes o a apaivagar-ne d’altres.

[/vc_column_text][vc_column_text]

En resum, posarem a l’abast dels infants els materials i estímuls necessaris per a potenciar la seva expressivitat i creativitat i així puguin treure tot el potencial que tenen.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Obectius principals a P3
– Reconèixer les notes a través del seu color assignat
– Cantar cançons per treballar l’afinació i a la vegada reforçar la memòria a partir de la lletra.
– Diferenciar el greu de l’agut
– Treballar la pulsació en diferents tempos (ràpid i lent) per a poder posteriorment, picar-la amb les mans i ballar-la.
– Reconèixer i imitar ritmes senzills
– Manipular instruments de percussió en totes les seves possibilitats sonores.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Obectius principals a P4
– Cantar cançons per treballar l’afinació i reforçar la memòria a partir de la lletra.
– Seguir amb el treball de reconeixement i interpretació de ritmes senzills
– Conèixer, reconèixer i interpretar el silenci
– Reconèixer el pentagrama i la clau de sol
– Col.locar notes en el pentagrama fent servir els colors assignats a cada una d’elles
– Solfejar de manera melòdica i rítmica melodies curtes i senzilles
– Discriminar el tempo de les cançons entre lent, mig i ràpid (lent, moderato i allegro)
– Tocar el carrilló llegint d’una partitura simple
– Seguir amb la manipulació d’instruments de percussió
– Formar una petita orquestra de carrillons i instruments de percussió per experimentar i gaudir de la música en grup

[/vc_column_text][vc_column_text]

TALLER DE P5: RODA D’INSTRUMENTS

[/vc_column_text][vc_column_text]

El Taller de P5 es divideix en tres trimestres. Seguint els conceptes treballats a P3 i P4, i fent servir la mateixa metodologia, en cada un d’ells treballaran una de les famílies d’instruments, el vent fusta i metall, la corda fregada (violí, violoncel i contrabaix) i la guitarra. Amb aquesta roda pretenem que els alumnes puguin experimentar ells mateixos el gaudi de tocar un instrument. Ho faran a nivell elemental però serà el motor primari per a que puguin tenir una noció mínima de les diferents famílies a l’hora d’escollir un instrument musical per tocar durant els següents anys.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Objectius
– Promoure l’amor per la música
– Despertar la curiositat dels petits per tocar un instrument
– Fomentar el treball en equip per a futures orquestres i agrupacions musicals
– Desenvolupar el llenguatge musical com eina de comunicació
– Tenir present des dels inicis uns bons hàbits posturals
– Adquirir les nocions bàsiques pel que fa a la col.locació, funcionament i localització d’algunes notes en cada un dels instruments treballats

[/vc_column_text][vc_column_text]

Objectius
– Promoure l’amor per la música
– Despertar la curiositat dels petits per tocar un instrument
– Fomentar el treball en equip per a futures orquestres i agrupacions musicals
– Desenvolupar el llenguatge musical com eina de comunicació
– Tenir present des dels inicis uns bons hàbits posturals
– Adquirir les nocions bàsiques pel que fa a la col.locació, funcionament i localització d’algunes notes en cada un dels instruments treballats

[/vc_column_text][vc_column_text]

INSTRUMENTS

[/vc_column_text][vc_column_text]

La pràctica instrumental (a partir de 1r de primària) és el que dóna significat a l’aprenentatge musical en si, i es convertirà en l’eix principal durant tot el procés formatiu de l’alumnat. La resta d’assignatures s’organitzaran a l’entorn de l’instrument per tal de permetre i a la vegada facilitar-ne el seu aprenentatge i progrés.

Des d’un bon principi, tenint en compte l’edat de l’alumne i respectant sempre el seu ritme, es procurarà que adquireixi ràpidament una certa autonomia en la pràctica de l’instrument tenint en compte la rigorositat en la producció del so, la tècnica específica, l’expressivitat musical i la disposició corporal . De la mateixa manera es procurarà que l’alumne prengui consciència de la importància del treball regular a casa. Tot això es durà a terme sense oblidar que des dels inicis, els alumnes han de gaudir de la música i divertir-se tot descobrint un llenguatge fins ara desconegut per ells.

A mida que vagi evolucionant, s’intensificarà el grau de perfeccionament dels objectius citats anteriorment per tal d’augmentar la destresa amb el propi instrument. Com a part del procés d’aprenentatge i seguint l’ideari de l’escola, s’animarà a l’alumne a formar part d’alguna de les agrupacions per tal de poder gaudir del fet musical en grup, i a la vegada valorar l’esforç personal com a resultat col.lectiu.

Les classes són individuals i la dedicació horària (1/2, ¾ o 1h) dependrà del nivell que s’estigui cursant i de l’evolució de cada alumne. Durant el curs hi haurà dues convocatòries de caràcter opcional a les que els i les alumnes es podran presentar als exàmens oficials realitzats per la ABRSM (Associated Board of Royal Schools of Music).
LLENGUATGE MUSICAL
El llenguatge musical (a partir de 2n de primària) és una assignatura fonamental dins el procés global de l’aprenentatge musical de qualsevol alumne, en la que s’aprofundirà en l’aspecte més cognitiu de la música.

Aquestes classes es realitzaran en grups per nivells seguint el curs escolar amb un professor/a per cada 10 alumnes. En aquesta activitat es treballaran els continguts concrets del llenguatge de la música que permetran evolucionar amb l’instrument: percepció auditiva, lectura rítmica i melòdica i teoria.

Durant el curs hi haurà tres convocatòries de caràcter opcional a les que els i les alumnes es podran presentar als exàmens oficials realitzats per la ABRSM (Associated Board of Royal Schools of Music)

[/vc_column_text][vc_column_text]

CORAL

[/vc_column_text][vc_column_text]

L’activitat coral (entre P5 i 6è) es considera també una assignatura bàsica dins el procés global d’aprenentatge de qualsevol alumne. El cant coral permet a qualsevol persona desenvolupar-se musicalment d’una manera natural, tal i com ho ha fet d’una manera verbal amb la llengua materna: utilitzant l’instrument inherent a l’èsser humà, la veu. La veu és l’instrument amb el qual expressem les nostres emocions d’ençà que naixem. És un reflex del nostre interior, expressa d’una manera molt íntima i vital el que sentim. Per aquesta raó creiem que el cant coral té un valor molt important que incideix directament en l’expressió i la comunicació dels nens i joves, a més de reforçar l’aprenentatge musical i verbal, la lectura musical, l’afinació, l’educació i la cura de la veu.

[/vc_column_text][vc_column_text]

ALTRES ACTIVITATS QUE NOMÉS ES DUEN A TERME A L’EMAC:

[/vc_column_text][vc_column_text]

Tots els alumnes del C.E.I.P Brusi que estudïin un instrument individual tenen la possibilitat d’entrar a formar part de les agrupacions de l’escola de música que detallem a continuació, tenint en compte la disponibilitat de places i el nivell d’instrument.

[/vc_column_text][vc_column_text]

ORQUESTRA

[/vc_column_text][vc_column_text]

Per a tots aquells alumnes d’instruments clàssics (menys el piano i la guitarra) la pràctica orquestral és una gran oportunitat per a posar en pràctica de manera grupal els coneixements apresos en la classe individual i a la vegada un espai on relacionar-se a partir de la música amb alumnes d’edats similars.

Aquesta assignatura va orientada als alumnes a partir de 1r de primària. En funció de l’edat i el nivell hi ha cinc orquestres simfòniques formades per nens i nens de les diferents escoles del barri on treballem i que assajen de manera regular a l’escola de música.

Petita Orquestreta: de 1r a 3r
Allegretto: de 4rt a 1r d’ESO
Picolina: de 2n d’eso a 4rt d’Eso
Orquestrina: de 1r i 2n de Batxillerat
Simfony: de 2n de batxillerat en endavant[/vc_column_text][vc_column_text]

BIG BANDS

[/vc_column_text][vc_column_text]Està destinada als alumnes que toquen instruments de vent-metall (trombó, trompeta) i vent fusta (saxos tenors, altos i bariton). En aquesta formació també hi té cabuda una base rítmica formada per: piano, baix elèctric o contrabaix, guitarra i veu.

La finalitat de les Big Bands és passar una bona estona i relacionar-se fent música moderna amb altres alumnes. Es treballa un repertori molt variat d’estils: Jazz, Swing, Bossa Nova, Funk, Rock, etc… i també es treballa i es dóna molta importància a la improvisació lliure de cada alumne amb el seu instrument.[/vc_column_text][vc_column_text]

COMBOS

[/vc_column_text][vc_column_text]

Són agrupacions més reduïdes que les Big Bands i orientades a qualsevol instrument. El principal objectiu és divertir-se i relacionar-se fent música moderna amb altres alumnes. Es treballa un repertori variat d’estils: Jazz, Swing, Bossa Nova, Funk, Rock, etc … i també es dóna molta importància a l’improvisació lliure de cada alumne amb el seu instrument.

La flexibilitat quant a instruments i nombre de participants permet iniciar amb facilitat grups nous, en funció de la motivació de l’alumnat i el seu nivell.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

© 2020 AFA Antoni Brusi Avís Legal - Cookies