Clàusules inscripcions extraescolars curs 2019-2020

INFORMACIÓ ADDICIONAL PER A LA INSCRIPCIÓ A LES EXTRAESCOLARS CEIP ANTONI BRUSI: CURS 2019-2020

Data publicació: 07/06/2019

La inscripció de qualsevol de les activitats implica l’acceptació d’aquestes clàusules.

CLÀUSULES DE MÚSICA:

 • Data d’inscripció d’activitats migdia: del 7 de Juny al 20 de JUNY. Els alumnes que no hagin formalitzat la matrícula abans del 20 de JUNY entraran en llista d’espera i es tindrà en compte l’ordre d’inscripció dels alumnes nous en cas de manca de places.
 • Per organitzar els horaris de música és necessari que realitzeu les inscripcions de totes les activitats de migdia que farà el vostre fill (Escacs, Còmic, Idiomes o Jumping Clay i Teatre i indicar si NO es queda a dinar habitualment). Si no ho indiqueu, no es garantitza la compatibilitat d’activitats.
 • Els alumnes que es matriculin d’instrument al Setembre iniciaran les classes i a l’Octubre sempre i quan quedin places.
 • Les classes s’iniciaran el 16 de setembre (menys el Taller de P3 que començarà el dilluns 7 d’octubre  ja que durant el mes de setembre té lloc el procés d’adaptació a l’escola) i acabaran quan finalitzi el curs escolar.
 • El calendari de l’activitat es regeix pel mateix calendari escolar del C.E.I.P Antoni Brusi (excursions, festes de lliure disposició, etc…)
 • Les classes en dia festiu, per malaltia de l’alumne o per coincidència amb una altra activitat del Brusi (excursions) no es recuperen. Els professors/es d’instrument realitzaran classes col·lectives d’instrument per tal de recuperar les sessions perdudes pels casos expressats anteriorment.
 • Les classes d’instrument només es recuperen en cas que el professor falti. Sempre s’intentarà enviar un professor substitut a no ser que el professor i l’alumne ho hagin acordat prèviament.
 • Durant el període de jornada intensiva del mes de juny l’activitat de música continua tot i que pot variar una mica l’horari (MENYS L’ÚLTIM DIA DE CURS QUE NO ES FARAN CLASSES).
 • Els alumnes que no es quedin a dinar a l’escola faran classe d’instrument a les 12’30 o a les 14’30h. En cap cas es podran quedar en horari de migdia al pati.
 • En principi, només es podrà sol·licitar canvi de professor a final de curs. No obstant, si sorgeix alguna petició durant el curs s’estudiarà cada cas individualment.
 • Pagaments: El mes de setembre es cobraran només dues setmanes (excepte Taller de música de P3). La resta de l’any i fins el mes de juny es cobrarà el mes sencer.

Proposta de línies educatives de música segons el curs:

Alumnes de cicle infantil:

 • P3 ___ 1h setmanal de Taller de música
 • P4 ___ 1h setmanal de Taller de música, 1 h setmanal de Taller de cant Coral 
 • P5 ___ 1h setmanal de Taller Roda d’instruments,  1 h setmanal de Taller de cant Coral 

Alumnes de primària:

 • 1r curs ___ 1/2 h setmanal d’instrument individual 
 • De 2n a 6è ___ 1/2 h setmanal d’instrument individual + 1h setmanal  de Llenguatge Musical (obligatori si es fa instrument) , 1h setmanal de Taller de cant Coral (opcional), 1h setmanal de Combo (opcional)

CLÀUSULES RESTA D’ACTIVITATS

 • Data d’inscripció d’activitats migdia: del 7 de JUNY 20 de JUNY. A partir d’aquesta data, totes les inscripcions que es facin mitjançant el web quedaran en llista d’espera i les places seran confirmades al setembre.
 • Data d’inscripció d’activitats de tarda: del 7 de JUNY al 15 de JULIOL. A partir d’aquesta data, totes les inscripcions que es facin mitjançant el web quedaran en llista d’espera i les places seran confirmades al setembre.
 • Es tindrà en compte l’ordre d’inscripció dels alumnes. En cas de manca de places s’obriran llistes d’espera.
 • Les activitats (excepte MÚSICA / ACOLLIDA) començaran a partir del 1 d’octubre.
 • El calendari de les activitats es regeix pel mateix calendari escolar del C.E.I.P Brusi (excursions, festes de lliure disposició, vagues, etc…).
 • Les classes en dia festiu, per malaltia de l’alumne o per coincidència amb una altra activitat del Brusi (excursions) no es recuperen. En cas que el professor falti s’intentarà enviar un professor substitut.
 • Les baixes de qualsevol activitat extraescolar seran TRIMESTRALS. Es podran realitzar les baixes mitjançant el web durant l’ultima quinzena del trimestre.
 • Per donar d’alta de nou l’activitat dintre del mateix curs escolar, serà necessari abonar de nou la matrícula, excepte en aquells casos on hi hagi un motiu justificat.
 • Durant el període de jornada intensiva del mes de juny 2020 les activitats extraescolars es realitzaran amb normalitat, ja que formen part del tercer trimestre i es cobrarà el mes sencer.

NOTA 1: L’AFA es reserva el dret de cancel·lar una activitat en funció del número de nens inscrits a la mateixa.

NOTA 2: La cancel·lació d’una activitat (per part de l’AFA i de les famílies) es farà  TRIMESTRALMENT.

Pagament: A finals del mes de Juliol, es cobraran les matrícules de les activitats a les quals hagueu inscrit els vostres fills/filles. En el cas d’instrument, es cobrarà la mensualitat corresponent a setembre. Aquests imports no són retornables.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos a:  afa.brusi@gmail.com

AFA ANTONI BRUSI

 

© 2020 AFA Antoni Brusi Avís Legal - Cookies